LÆGEVAGTEN

Lægevagt/Skadestue
Lægevagten er til akut sygdom, der ikke kan vente til din læges åbningstid.
D.v.s. kl. 16-08 på hverdage og døgnet rundt i week-ender/helligdage.

Når du ringer, vurderer lægen, om du skal ses på eller have et råd. Lægen i telefonen kan sidde i hele Region Sjælland.
Det er muligt at komme i lægevagten efter aftale i hhv. Holbæk, Kalundborg, Nykøbing S og Slagelse. Du aftaler sted og vejledende tidspunkt med lægen i telefonen.

Sygebesøg er forbeholdt dem der ikke kan bringes ind til lægevagten. Der er ikke ressourcer i lægevagten til at besøge folk der eks. ikke har bil, eller ikke har råd til en taxa!

Beliggenhed på Holbæk Sygehus i nærheden af skadestuen.
Lægevagten har nu sit eget venteværelse.

 

  •   Du skal ringe, før du møder op:

Tlf.: 7015 0700 

Du skal taste dit cpr-nummer mens du venter på at komme igennem.

Hvis du skal ses i lægevagten, skal du køre dit sygesikringskort igennem kortlæseren, så kan lægen se, hvornår du er kommet.
Du bliver kaldt ind, når det er din tur.
(Hvis kortlæseren er ude af drift så hold øje med din tur -evt. kan der trækkes et nummer.)

Hvis du ikke har ringet og er blevet sat på aftalelisten, kan det ikke ses, at du har kørt dit kort igennem.


 Skadestuen kontaktes ved større skader tlf 70150708